Общи условия

Дефиниции на термини, използвани в уебсайта www.forestglade.bg:

Условия – условия за използване на сайта www.forestglade.bg  и предлаганите от него услуги.

Резервация - резервация на хотелско настаняване.

Потребител – всяко лице, ползващо услугите на ХОТЕЛА според настоящите Условия

Хотел – обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България

Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или група хотели

Резервация в реално време – резервация на реални свободни места в хотела


Общи условия за ползване на www.forestglade.bg

 1. Съдържанието на уебсайтa, начина на подредба и структуриране на информацията, са изключителна собсвеност на Хотелиера и са защитени от Закона за авторското право, и сродните му права. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтa под каквато и да е форма, без писменото съгласие на Хотелиера е забранено и представлява закононарушение.

2. Потребителят се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уебсайта, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да ги използва с търговска цел.

3. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на закона за авторското право, търговската марка или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски или сквернословни материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.

4. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa www.forestglade.bg


Ограничена отговорност

Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това Хотелиера не гарантира пълнотата и акуратността й.

Хотелиера не поема никаква отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. Хотелиерът може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. Хотелиерът не гарантира, ако работата на www.forestglade.bg бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.


Промяна на настоящите Правила и условия за ползване на www.forestglade.bg

Хотелиерът си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира този сайт.


Резервации и условия на резервиране:

Резервации:

1. Всяка резервация в реално време или на база заявка ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. Не може да има договор между Потребителя и Хотелиера преди системата www.forestglade.bg да:

 • изпрати номер на резервацията;

 • изпрати потвърждение на резервацията по e-mail;

 • получи плащането в пълен размер

Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички подробности са точни.

2. Плащане в пълен размер е задължително да се извърши в момента на резервация в реално време.

Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат чрез уебсайта на www.forestglade.bg с дебитна или кредитна карта.

3. Резервации в реално време няма да бъдат приемани по малко от 24 часа преди датата на настаняване.


4. Промени и Анулации на резервации в Реално време могат да бъдат правени от Потребителя според следните срокове, с които Потребителят е длъжен да се запознае:

Период

Срок за анулация

Неустойка
01.12 – 21.12
03.01 - 31.01

3 дни

Стойността на 1 нощувка според прайс-листа за посочения период

25.12 – 27.12

7 дни

Стойността на 1 нощувка според прайс-листа за посочения период

28.12 – 02.01
01.02 - 06.03

10 дни

Стойността на 1 нощувка според прайс-листа за посочения период


5. За резервации, направени за празнични дати и специални мероприятия, срок за анулации без неустойка е 7 дни, неустойка при неспазване на Условията за анулация е стойността на 1 нощувка според прайс-листа за периода.

6. За групови резервации срок за анулации без неустойка е 7 дни, неустойка при неспазване на Условията за анулация е 30% от общата сума.
7. При промяна на количество на нощувки по време на престоя се дължи неустойка в размер на стойността на 1 нощувка според прайс-листа за периода.

8. При неспазване на Условията за анулация хотелът има право да задържи платен депозит.

9. Всички цени на Хотелиера обявени в сайта www.forestglade.bg както и в e-mail съобщенията изпратени до Потребителя са в лева и са крайни.

10. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години).

11. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Хотелиера при необходимост.


Домашни любимци
Допускат се домашни любимци с тегло до 5 кг и еднократна такса "Допълнително почистване" - 20 лв.

Паркиране:

Паркирането на личните автомобили се извършва на улицата в посока надолу, като колите се подреждат една зад друга в лявата лента. През зимния сезон около хотела има опстност от падащ сняг, поради което Ви предупреждаваме да не спирате автомобилите си около хотела, ако това се случи и настъпи увреждане на автомобила Ви в следствие на падащ сняг, то ще бъде изцяло на Ваша отговорност и за Ваша сметка!


Плащане

1. Потребителят извършва плащане чрез уебсайта на www.forestglade.bg с дебитна или кредитна карта на финалната стъпка от резервирането на хотела, като на потребителя се предоставя следната информация:

 • дата на пристигане, дата на заминаване, брой дни престой, check in time и check out time

 • брой нощувки, за които е запазена стаята/апартамент

 • адрес на хотела, където ще отседне госта

 • сумата за целия престой


Условия за анулации – отказ от резервация или неявяване

2. След извършване на плащане на e-mail на Потребителя се изпраща следната информация:

 • резервационен код (информира се клиента да пази кода в случай на бъдещо оспорване)

 • име на клиента

 • заплатената сума

 • политика за отказ от резервация и при неявяване

 • точният ден, до който клиентът може да откаже резервацията без да му бъде задържана сума (ще му бъде възстановена напълно предплатената сума)

 • дата на пристигане, дата на заминаване, брой дни престой, check in time и check out time

 • информира се клиента, че ако откаже резервацията извън предвидения в резервационната политика срок или ако не се яви до check out time след последният предплатен ден ще му бъде задържан част или целият депозит

 • адрес на хотела/апартамента, където ще отседне госта

3. Хотелиерът ще възстанови заплатената сума:

ако резервацията бъде отказана от Потребитела до определения срок, който е ясно указан в резервационната политика и условията на анулация на хотела.